فهرست محصولات این تولید کننده اخوان

در هر صفحه
 • 5,248,000 ﷼ 6,400,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-10

  مشخصات اخوانخانواده محصولشیشهجنس صفحهشیشه مشکینمای ظاهریسه شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 86cmطول43cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزتختجای ولوم به روز رسانی...

  5,248,000 ﷼ 6,400,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 5,248,000 ﷼ 6,400,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-10

  مشخصات اخوانخانواده محصولشیشهجنس صفحهشیشه مشکینمای ظاهریسه شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 58cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزتختجای ولوم به روز رسانی...

  5,248,000 ﷼ 6,400,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 6,844,540 ﷼ 8,347,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-10

  مشخصات اخوانخانواده محصولشیشهجنس صفحهشیشه مشکینمای ظاهریچهار شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 86cmطول52cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزتختجای ولومبه روز رسانی...

  6,844,540 ﷼ 8,347,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 8,066,340 ﷼ 9,837,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-10

  مشخصات اخوانخانواده محصولاستیل - شیشهجنس صفحهشیشه مشکی و استیلنمای ظاهریپنج شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 86cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزشیب دارجای...

  8,066,340 ﷼ 9,837,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 7,027,400 ﷼ 8,570,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-10

  مشخصات اخوانخانواده محصولشیشهجنس صفحهشیشه مشکینمای ظاهریچهار شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 80cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزتختجای ولومبه روز رسانی...

  7,027,400 ﷼ 8,570,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 7,802,300 ﷼ 9,515,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1394-02-14

  G115 گاز اخوان به روز رسانی قیمت:94/02/14 حمل رایگان

  7,802,300 ﷼ 9,515,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 7,257,000 ﷼ 8,850,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1394-02-14

  G116 گاز اخوان به روز رسانی قیمت:94/02/14 حمل رایگان

  7,257,000 ﷼ 8,850,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 7,665,360 ﷼ 9,348,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-10

  مشخصات اخوانخانواده محصولشیشهجنس صفحهشیشه مشکی و استیلنمای ظاهریپنج شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 86cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکنداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزشیب دارجای ولوم به...

  7,665,360 ﷼ 9,348,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 8,055,680 ﷼ 9,824,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-11

  مشخصات اخوانخانواده محصولاستیل - شیشهجنس صفحهشیشه مشکی و استیلنمای ظاهریپنج شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 86cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکنداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزتختجای...

  8,055,680 ﷼ 9,824,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 6,748,600 ﷼ 8,230,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-11

  مشخصات اخوانخانواده محصولاستیلجنس صفحهاستیل معمولینمای ظاهریپنج شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 86cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکنداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزتختجای ولوم به روز...

  6,748,600 ﷼ 8,230,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 8,538,660 ﷼ 10,413,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-06-30

  نمای ظاهری :         شیشه مشکی و استیل تعداد شعله :             پنج شعله جنس صفحه :           شیشه شعله برقی :             ندارد وک :                     دارد طول گاز :              86cm عرض گاز :           50cm قطر گاز :              ندارد به روز رسانی قیمت:96/06/10

  8,538,660 ﷼ 10,413,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 5,614,540 ﷼ 6,847,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-02

  نمای ظاهری :         استیل معمولی تعداد شعله :             چهار شعله جنس صفحه :           استیل شعله برقی :             ندارد وک :                     دارد طول گاز :              58cm عرض گاز :           50cm قطر گاز :              ندارد به روز رسانی قیمت:96/06/10

  5,614,540 ﷼ 6,847,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 5,207,000 ﷼ 6,350,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-02

  نمای ظاهری :         استیل معمولی تعداد شعله :             چهار شعله جنس صفحه :           استیل شعله برقی :             ندارد وک :                     دارد طول گاز :              58cm عرض گاز :           50cm قطر گاز :              ندارد به روز رسانی قیمت:96/06/10

  5,207,000 ﷼ 6,350,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 3,914,680 ﷼ 4,774,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-05

  نمای ظاهری :         شیشه مشکی تعداد شعله :             دو شعله جنس صفحه :           شیشه شعله برقی :             ندارد وک :                     دارد طول گاز :              50cm عرض گاز :           35cm قطر گاز :              ندارد ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلی25 درصد بالاتر از استانداردراندمان احتراقداردقابل نصب روی کابینت عرض 50داردقفلو...

  3,914,680 ﷼ 4,774,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 3,485,000 ﷼ 4,250,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-05

  مشخصات اخوانخانواده محصولاستیلجنس صفحهاستیل معمولینمای ظاهریدو شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقینداردوک اندازه 50cmطول30cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکنداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزشیب دارجای...

  3,485,000 ﷼ 4,250,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 7,324,240 ﷼ 8,932,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-05

  مشخصات اخوانخانواده محصولاستیلجنس صفحهاستیل معمولینمای ظاهریشش شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 86cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکنداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکریندو منظوره 4500 وات دارای دوشعله...

  7,324,240 ﷼ 8,932,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 7,701,440 ﷼ 9,392,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-05

  مشخصات اخوانخانواده محصولاستیلجنس صفحهاستیل معمولینمای ظاهریشش شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 86cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکنداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکریندو منظوره 4500 وات دارای دوشعله مجزاءنوع شعله پخش کن...

  7,701,440 ﷼ 9,392,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 7,184,840 ﷼ 8,762,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-05

  مشخصات اخوانخانواده محصولشیشهجنس صفحهشیشه مشکینمای ظاهریپنج شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 90cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزتختجای ولوم به روز رسانی...

  7,184,840 ﷼ 8,762,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 6,099,160 ﷼ 7,438,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-06-28

  نمای ظاهری :         شیشه مشکی تعداد شعله :             چهار شعله جنس صفحه :           شیشه شعله برقی :             ندارد وک :                     دارد طول گاز :              58cm عرض گاز :           50cm قطر گاز :              ندارد به روز رسانی قیمت:96/06/10

  6,099,160 ﷼ 7,438,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 7,902,340 ﷼ 9,637,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-05

  مشخصات اخوانخانواده محصولشیشهجنس صفحهشیشه آینه ایینمای ظاهریپنج شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 90cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزتختجای ولوم به روز...

  7,902,340 ﷼ 9,637,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !