فهرست محصولات این تولید کننده اخوان

در هر صفحه
 • 8,830,500 ﷼ 10,150,000 ﷼ -13%
  بروزرسانی : 1394-02-14

  F3 به روز رسانی قیمت:94/02/14 حمل رایگان

  8,830,500 ﷼ 10,150,000 ﷼ -13%
  قیمت کاهش یافت !
 • 8,700,000 ﷼ 10,000,000 ﷼ -13%
  بروزرسانی : 1394-02-14

  F4 به روز رسانی قیمت:94/02/14 حمل رایگان

  8,700,000 ﷼ 10,000,000 ﷼ -13%
  قیمت کاهش یافت !
 • 8,900,100 ﷼ 10,230,000 ﷼ -13%
  بروزرسانی : 1394-02-14

  F6 به روز رسانی قیمت:94/02/14 حمل رایگان

  8,900,100 ﷼ 10,230,000 ﷼ -13%
  قیمت کاهش یافت !
 • 8,839,200 ﷼ 10,160,000 ﷼ -13%
  بروزرسانی : 1394-02-14

  F7 به روز رسانی قیمت:94/02/14 حمل رایگان

  8,839,200 ﷼ 10,160,000 ﷼ -13%
  قیمت کاهش یافت !
 • 9,135,000 ﷼ 10,500,000 ﷼ -13%
  بروزرسانی : 1394-02-14

  F8 به روز رسانی قیمت:94/02/14 حمل رایگان

  9,135,000 ﷼ 10,500,000 ﷼ -13%
  قیمت کاهش یافت !
 • 8,830,500 ﷼ 10,150,000 ﷼ -13%
  بروزرسانی : 1394-02-14

  F9 به روز رسانی قیمت:94/02/14 حمل رایگان

  8,830,500 ﷼ 10,150,000 ﷼ -13%
  قیمت کاهش یافت !
 • 8,642,800 ﷼ 10,540,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-10

  مشخصات اخوانخانواده محصولشیشهجنس صفحهشیشه مشکی و استیلنمای ظاهریپنج شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 97cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزشیب دارجای ولوم به...

  8,642,800 ﷼ 10,540,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 8,241,000 ﷼ 10,050,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-10

  مشخصات اخوانخانواده محصولشیشهجنس صفحهشیشه مشکی و استیلنمای ظاهریپنج شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 86cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزشیب دارجای ولومبه روز...

  8,241,000 ﷼ 10,050,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 6,625,600 ﷼ 8,080,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-06-28

  نمای ظاهری استیل تعداد شعله پنج شعله جنس صفحه استیل جنس شعله پخش کن چدن داراي وک 86 cm طول گاز 50 cm عرض گاز High Efficiency با شعله پخش كن  20 ماه گارانتي شرکت اخوان به روز رسانی قیمت:96/06/10

  6,625,600 ﷼ 8,080,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 6,748,600 ﷼ 8,230,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-11

  مشخصات اخوانخانواده محصولاستیلجنس صفحهاستیل معمولینمای ظاهریپنج شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 86cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکنداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزتختجای ولومبه روز رسانی...

  6,748,600 ﷼ 8,230,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 6,748,600 ﷼ 8,230,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-11

  مشخصات اخوانخانواده محصولاستیلجنس صفحهاستیل معمولینمای ظاهریپنج شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 86cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلی25 درصد بالاتر از استانداردراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50داردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکنداردخاصیت ضد خشHigh Efficiencyنوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینHigh Efficiencyنوع...

  6,748,600 ﷼ 8,230,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 7,806,400 ﷼ 9,520,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-05

  مشخصات اخوانخانواده محصولشیشهجنس صفحهشیشه مشکینمای ظاهریپنج شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 86cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلی25 درصد بالاتر از استانداردراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکداردخاصیت ضد خشHigh Efficiencyنوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینHigh Efficiencyنوع شعله...

  7,806,400 ﷼ 9,520,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 7,990,080 ﷼ 9,744,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-05

  مشخصات اخوانخانواده محصولشیشهجنس صفحهشیشه مشکینمای ظاهریپنج شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 86cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلی25 درصد بالاتر از استانداردراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکداردخاصیت ضد خشHigh Efficiencyنوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینHigh Efficiencyنوع شعله...

  7,990,080 ﷼ 9,744,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 3,798,240 ﷼ 4,632,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-06-28

  نمای ظاهری :         شیشه مشکی تعداد شعله :             دو شعله جنس صفحه :           شیشه شعله برقی :             ندارد وک :                     دارد طول گاز :              50cm عرض گاز :           35cm قطر گاز :              ندارد به روز رسانی قیمت:96/06/10

  3,798,240 ﷼ 4,632,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 6,683,000 ﷼ 8,150,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-10

  مشخصات اخوانخانواده محصولاستیل - شیشهجنس صفحهشیشه مشکی و استیلنمای ظاهریچهار شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقینداردوک اندازه 86cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزشیب دارجای...

  6,683,000 ﷼ 8,150,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 6,715,800 ﷼ 8,190,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-10

  مشخصات اخوانخانواده محصولاستیلجنس صفحهشیشه مشکی و استیلنمای ظاهریپنج شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 86cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکنداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزشیب دارجای ولوم به...

  6,715,800 ﷼ 8,190,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 6,510,800 ﷼ 7,940,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-10

  مشخصات اخوانخانواده محصولاستیلجنس صفحهاستیل معمولینمای ظاهریپنج شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 97cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکنداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزشیب دارجای ولوم به...

  6,510,800 ﷼ 7,940,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 8,066,340 ﷼ 9,837,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-10

  مشخصات اخوانخانواده محصولشیشهجنس صفحهشیشه مشکی و استیلنمای ظاهریپنج شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 97cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزشیب دارجای ولوم به...

  8,066,340 ﷼ 9,837,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 7,681,760 ﷼ 9,368,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-10

  مشخصات اخوانخانواده محصولاستیلجنس صفحهاستیل معمولینمای ظاهریشش شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 97cmطول50cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقنداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکنداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزشیب دارجای ولومبه روز...

  7,681,760 ﷼ 9,368,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 6,461,600 ﷼ 7,880,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1396-07-10

  مشخصات اخوانخانواده محصولشیشهجنس صفحهشیشه مشکینمای ظاهریچهار شعلهتعداد شعله هانداردشعله برقیداردوک اندازه 97cmطول43cmعرض ویژگی ها ایتالیائیقطعات اصلیمعمولیراندمان احتراقداردقابل نصب روی کابینت عرض 50نداردقفلو بست شعله پخش کننداردخاصیت ضد لکداردخاصیت ضد خشمعمولینوع شعله پخش کنهانداردکنترل تاچ اسکرینمعمولینوع شعله پخش کن پلوپزتختجای ولوم به روز رسانی...

  6,461,600 ﷼ 7,880,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !