اجاق گاز صفحه ای 32 محصول وجود دارد

در هر صفحه
 • 6,800,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-08-04

   BL-BG-501  اجاق صفحه شیشه بیشل 5 شعله تمام ترموکوبل  سیستم جرقه اتوماتیک سپری چدن نشکن دارای سر شعله و شیر آلات copperchi اسپانیا صفحه شیشه ای مقاوم به حرارت، آسان برای تمیز کردن ابعاد 515*875 میلی متر در دو طرح شیشه برفی و ساده در دو مدل پلوپز وسط و پلوپز کنار دارای پلیت استیل در مدل شیشه ساده به روزرسانی قیمت: 95/07/10

  6,800,000 ﷼
 • 6,900,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-08-04

   BL-BG-502 اجاق صفحه شیشه  بیشل  5 شعله تمام ترموکوبل  سیستم جرقه اتوماتیک سپری چدن نشکن دارای سر شعله و شیر آلات copperchi اسپانیا صفحه شیشه ای مقاوم به حرارت، آسان برای تمیز کردن ابعاد 515*875 میلی متر در دو طرح شیشه برفی و ساده در دو مدل پلوپز وسط و پلوپز کنار دارای پلیت استیل در مدل شیشه ساده به روزرسانی قیمت: 95/07/10

  6,900,000 ﷼
 • 6,700,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-08-04

   BL-BG-503  اجاق صفحه شیشه برفی بیشل  5 شعله تمام ترموکوبل  سیستم جرقه اتوماتیک سپری چدن نشکن دارای سر شعله و شیر آلات copperchi اسپانیا صفحه شیشه ای مقاوم به حرارت، آسان برای تمیز کردن ابعاد 515*875 میلی متر در دو طرح شیشه برفی و ساده در دو مدل پلوپز وسط و پلوپز کنار دارای پلیت استیل در مدل شیشه ساده به روزرسانی قیمت: 95/07/10

  6,700,000 ﷼
 • 7,000,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-08-04

  BL-BG-505 اجاق صفحه استیل بیشل 5 شعله تمام ترموکوبل  صفحه تمام استیل  سپری چدن نشکن دارای سر شعله و شیر آلات copperchi اسپانیا صفحه شیشه ای مقاوم به حرارت، آسان برای تمیز کردن ابعاد 515*875 میلی متر در دو مدل پلوپز وسط و پلوپز کنار به روزرسانی قیمت: 95/07/10

  7,000,000 ﷼
 • 6,900,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-08-04

  BL-BG-506 اجاق صفحه استیل بیشل 5 شعله تمام ترموکوبل  پلوپز کنار سپری چدن نشکن دارای سر شعله و شیر آلات copperchi اسپانیا صفحه شیشه ای مقاوم به حرارت، آسان برای تمیز کردن ابعاد 515*875 میلی متر در دو مدل پلوپز وسط و پلوپز کنار به روزرسانی قیمت: 95/07/10

  6,900,000 ﷼
 • 6,800,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-08-04

   BL-BG-504  اجاق صفحه شیشه برفی بیشل  5 شعله پلوپز کنار تمام ترموکوبل  سیستم جرقه اتوماتیک سپری چدن نشکن دارای سر شعله و شیر آلات copperchi اسپانیا صفحه شیشه ای مقاوم به حرارت، آسان برای تمیز کردن ابعاد 515*875 میلی متر در دو طرح شیشه برفی و ساده دارای پلیت استیل در مدل شیشه ساده به روزرسانی قیمت: 95/07/10

  6,800,000 ﷼
 • 3,591,600 ﷼ 4,380,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1395-04-15

  نمای ظاهری :         شیشه مشکیتعداد شعله :             دو شعلهجنس صفحه :           شیشهشعله برقی :             نداردوک :                     داردطول گاز :              50cmعرض گاز :           35cmقطر گاز :              نداردبه روز رسانی قیمت:95/04/10

  3,591,600 ﷼ 4,380,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 5,764,600 ﷼ 7,030,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1395-04-15

  نمای ظاهری :         شیشه مشکیتعداد شعله :             چهار شعلهجنس صفحه :           شیشهشعله برقی :             نداردوک :                     داردطول گاز :              58cmعرض گاز :           50cmقطر گاز :              نداردبه روز رسانی قیمت:95/04/10

  5,764,600 ﷼ 7,030,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 6,043,400 ﷼ 7,370,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1395-04-15

  نمای ظاهری :         شیشه مشکیتعداد شعله :             چهار شعلهجنس صفحه :           شیشهشعله برقی :             نداردوک :                     داردطول گاز :              58cmعرض گاز :           50cmقطر گاز :              نداردبه روز رسانی قیمت:95/04/10

  6,043,400 ﷼ 7,370,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 6,084,400 ﷼ 7,420,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1395-04-15

  نمای ظاهری :         شیشه مشکیتعداد شعله :             چهار شعلهجنس صفحه :           شیشهشعله برقی :             نداردوک :                     داردطول گاز :              70cmعرض گاز :           50cmقطر گاز :              نداردبه روز رسانی قیمت :95/04/10  

  6,084,400 ﷼ 7,420,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 5,149,600 ﷼ 6,280,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1395-04-15

  قطعات ایرانینمای ظاهری :         شیشه مشکیتعداد شعله :             چهار شعلهجنس صفحه :           شیشهشعله برقی :             نداردوک :                     داردطول گاز :              70cmعرض گاز :           50cmقطر گاز :              نداردبه روز رسانی قیمت :95/04/10  

  5,149,600 ﷼ 6,280,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 6,412,400 ﷼ 7,820,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1395-04-15

  نمای ظاهری :         شیشه مشکیتعداد شعله :             پنج شعلهجنس صفحه :           شیشهشعله برقی :             نداردوک :                     داردطول گاز :              68cmعرض گاز :           50cmقطر گاز :              ندارد به روز رسانی قیمت:95/04/10

  6,412,400 ﷼ 7,820,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 5,871,200 ﷼ 7,160,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1395-04-15

  قطعات ایرانینمای ظاهری :         شیشه مشکیتعداد شعله :             پنج شعلهجنس صفحه :           شیشهشعله برقی :             نداردوک :                     داردطول گاز :              68cmعرض گاز :           50cmقطر گاز :              نداردبه روز رسانی قیمت :95/04/10  

  5,871,200 ﷼ 7,160,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 5,666,200 ﷼ 6,910,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1395-04-15

  نمای ظاهری :         استیل معمولیتعداد شعله :             پنج شعلهجنس صفحه :           استیلشعله برقی :             نداردوک :                     داردطول گاز :              86cmعرض گاز :           50cmقطر گاز :              نداردبه روز رسانی قیمت:95/04/10  

  5,666,200 ﷼ 6,910,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 7,289,800 ﷼ 8,890,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1395-04-15

  نمای ظاهری :         شیشه مشکی و استیلتعداد شعله :             پنج شعلهجنس صفحه :           شیشهشعله برقی :             نداردوک :                     داردطول گاز :              86cmعرض گاز :           50cmقطر گاز :              نداردبه روز رسانی قیمت:95/04/10

  7,289,800 ﷼ 8,890,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 6,199,200 ﷼ 7,560,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1395-05-23

  نمای ظاهری :         استیل معمولیتعداد شعله :             پنج شعلهجنس صفحه :           استیلشعله برقی :             نداردوک :                     داردطول گاز :              86cmعرض گاز :           50cmقطر گاز :              نداردبه روز رسانی قیمت:95/04/10

  6,199,200 ﷼ 7,560,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 6,191,000 ﷼ 7,550,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1395-04-15

  نمای ظاهری استیل تعداد شعله پنج شعله جنس صفحه استیل جنس شعله پخش کن چدن داراي وک 86 cm طول گاز 50 cm عرض گاز High Efficiency با شعله پخش كن  20 ماه گارانتي شرکت اخوان به روز رسانی قیمت:95/04/10

  6,191,000 ﷼ 7,550,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 6,199,200 ﷼ 7,560,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1395-04-15

  نمای ظاهری :         استیل معمولیتعداد شعله :             پنج شعلهجنس صفحه :           استیلشعله برقی :             نداردوک :                     داردطول گاز :              86cmعرض گاز :           50cmقطر گاز :              نداردبه روز رسانی قیمت:95/04/10

  6,199,200 ﷼ 7,560,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 5,945,000 ﷼ 7,250,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1395-04-15

  قطعات ایرانینمای ظاهری :         استیل معمولیتعداد شعله :             پنج شعلهجنس صفحه :           استیلشعله برقی :             نداردوک :                     داردطول گاز :              86cmعرض گاز :           50cmقطر گاز :              نداردبه روز رسانی قیمت :95/04/10

  5,945,000 ﷼ 7,250,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !
 • 5,945,000 ﷼ 7,250,000 ﷼ -18%
  بروزرسانی : 1395-04-15

  قطعات ایرانینمای ظاهری :         استیل معمولیتعداد شعله :             پنج شعلهجنس صفحه :           استیلشعله برقی :             نداردوک :                     داردطول گاز :              86cmعرض گاز :           50cmقطر گاز :              نداردبه روز رسانی قیمت :95/04/10  

  5,945,000 ﷼ 7,250,000 ﷼ -18%
  قیمت کاهش یافت !

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید : 0 محصول    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 ﷼ مالیات
0 ﷼ مجموع

ثبت سفارش و پرداخت

کیف کفش