اتو بخار 90 محصول وجود دارد

در هر صفحه
 • 2,850,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-05

  FV 5374  اتو بخار دستی تفال قدرت:2400 وات كف سرامیک كاتاليزورى با قابليت تميزشدن خودكار و تمیز کردن لباس گنجايش مخزن آب:350ميلىليتر بخار متغير: 0 تا 45گرم در دقيقه بخارانبوه: 160گرم دردقيقهخاموش کن خودکار كنترل خودكار بخار بخار عمودى عملكرد ويژه براى اتوكشى پوشاك جينضد رسوب دوگانه ضد چكه مكانيزم خود تميزشونده رنگ: آبى تيره ساخت فرانسه به روزرسانی قیمت:...

  2,850,000 ﷼
 • 2,900,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-05

  FV 5375  اتو بخار دستی تفال قدرت:2400 وات كف سرامیک كاتاليزورى با قابليت تميزشدن خودكار و تمیز کردن لباس گنجايش مخزن آب:350ميلىليتر بخار متغير: 0 تا 45گرم در دقيقه بخارانبوه: 160گرم دردقيقه خاموش کن خودکار كنترل خودكار بخار بخار عمودى عملكرد ويژه براى اتوكشى پوشاك جين ضد رسوب دوگانه ، ضد چكه مكانيزم خود تميزشونده ساخت فرانسه به روزرسانی قیمت: 95/02/02

  2,900,000 ﷼
 • 2,750,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-05

  FV 5370  اتو بخار دستی تفال قدرت:2400 وات كف سرامیک كاتاليزورى با قابليت تميزشدن خودكار کف کاتالیزوری با قابلیت تمیز کردن لباس گنجايش مخزن آب:350ميلىليتر بخار متغير: 0 تا 40گرم در دقيقه بخارانبوه: 160گرم دردقيقه كنترل خودكار بخار بخار عمودى عملكرد ويژه براى اتوكشى پوشاك جين سيستم ضد رسوب دوگانه سيستم ضد چكه مكانيزم خود تميزشونده کیفیت فوق العاده بالا...

  2,750,000 ﷼
 • 2,400,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-05

  FV 5325  اتو بخار دستی تفال قدرت:2400 وات كف سراميكى با قابليت سرخورندگى فوق العاده گنجايش مخزن آب:300 ميلىليتر بخار متغير:0 تا 40 گرم در دقيقه بخار انبوه:125 گرم در دقيقه بخار عمودى/ اسپرى سيستم ضد رسوب دوگانه مكانيزم خود تميزشونده کیفیت فوق العاده بالا سيستم Ultracord رنگ: پوست پیازی دارای سیستم صرفه جویی در مصرف برق ساخت فرانسه به روزرسانی قیمت: 95/02/02

  2,400,000 ﷼
 • 2,600,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-05

  FV 5352  اتو بخار دستی تفال قدرت:2400 وات كف سرامیک  با قابليت تميزشدن خودكار کف کاتالیزور با قابلیت تمیز کردن لباس گنجايش مخزن آب:350ميلىليتر بخار متغير: 0 تا 40گرم در دقيقه بخارانبوه: 140گرم دردقيقه كنترل خودكار بخار بخار عمودى عملكرد ويژه براى اتوكشى پوشاك جين سيستم ضد رسوب دوگانه سيستم ضد چكه مكانيزم خود تميزشونده کیفیت فوق العاده بالا دارای سیستم...

  2,600,000 ﷼
 • 2,500,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-05

  FV 5333  اتو بخار دستی تفال قدرت:2400 وات كف سرامیک  با قابليت تميزشدن خودكار گنجايش مخزن آب:350ميلىليتر بخار متغير: 0 تا 40گرم در دقيقه بخارانبوه: 135گرم دردقيقه كنترل خودكار بخار بخار عمودى عملكرد ويژه براى اتوكشى پوشاك جين سيستم ضد رسوب دوگانه سيستم ضد چكه مكانيزم خود تميزشونده کیفیت فوق العاده بالا دارای سیستم صرفه جویی در مصرف برق ساخت فرانسه به...

  2,500,000 ﷼
 • 2,800,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-05

  FV 5355  اتو بخار دستی تفال قدرت:2400 وات كف سرامیک  با قابليت تميزشدن خودكار گنجايش مخزن آب:350ميلىليتر بخار متغير: 0 تا 40گرم در دقيقه بخارانبوه: 170گرم دردقيقه كنترل خودكار بخار بخار عمودى سیستم خاموش کن خودکار عملكرد ويژه براى اتوكشى پوشاك جين سيستم ضد رسوب دوگانه سيستم ضد چكه مكانيزم خود تميزشونده کیفیت فوق العاده بالا دارای سیستم صرفه جویی در مصرف...

  2,800,000 ﷼
 • 2,950,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-06

  FV 5356  اتو بخار دستی تفال قدرت:2400 وات كف سرامیک كاتاليزورى با قابليت تميزشدن خودكار کف کاتالیزوری با قابلیت تمیز کردن لباس گنجايش مخزن آب:350ميلىليتر بخار متغير: 0 تا 40گرم در دقيقه بخارانبوه: 170گرم دردقيقه كنترل خودكار بخار بخار عمودى خاموش کن خودکار عملكرد ويژه براى اتوكشى پوشاك جين سيستم ضد رسوب دوگانه سيستم ضد چكه مكانيزم خود تميزشونده کیفیت فوق...

  2,950,000 ﷼
 • 2,950,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-06

  FV 5376  اتو بخار دستی تفال قدرت:2400 وات كف سرامیک كاتاليزورى با قابليت تميزشدن خودكار کف کاتالیزوری با قابلیت تمیز کردن لباس گنجايش مخزن آب:350ميلىليتر بخار متغير: 0 تا 40گرم در دقيقه بخارانبوه: 170گرم دردقيقه سیستم خاموش کن خودکار كنترل خودكار بخار بخار عمودى عملكرد ويژه براى اتوكشى پوشاك جين سيستم ضد رسوب دوگانه سيستم ضد چكه مكانيزم خود تميزشونده...

  2,950,000 ﷼
 • 2,650,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-06

   FV 4790  اتو بخار دستی تفال قدرت 2400 وات کف سرامیک کاتالیزور با قابلیت تمیز کردن لباس كف سراميكى با قابليت سرخورندگى فوق العاده گنجايش مخزن آب:300 ميلىليتر بخار متغير:0 تا 40 گرم در دقيقه بخار انبوه: 130 گرم در دقيقه بخار عمودى/ اسپرى سيستم ضد رسوب دوگانه مكانيزم خود تميزشونده سيستم حركتى سيم برق دستگاه دارای سیستم صرفه جویی در مصرف برق کیفیت ساخت عالی...

  2,650,000 ﷼
 • 2,200,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-09

   FV 4790  اتو بخار دستی تفال قدرت:2400 وات كف سراميكى با قابليت سرخورندگى فوق العاده گنجايش مخزن آب:300 ميلىليتر بخار متغير:0 تا 40 گرم در دقيقه بخار انبوه: 120 گرم در دقيقه بخار عمودى/ اسپرى سيستم ضد رسوب دوگانه مكانيزم خود تميزشونده سيستم حركتى سيم برق دستگاه کیفیت ساخت عالی دارای سییستم صرفه جویی در مصرف برق رنگ ابی مردابی ساخت فرانسه به روزرسانی قیمت:...

  2,200,000 ﷼
 • 2,200,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-09

  FV 4870  اتو بخار دستی تفال قدرت 2400 وات كف سراميكى با قابليت سرخورندگى فوق العاده گنجايش مخزن آب:300 ميلىليتر بخار متغير:0 تا 40 گرم در دقيقه بخار انبوه: 130 گرم در دقيقه بخار عمودى/ اسپرى سيستم ضد رسوب دوگانه مكانيزم خود تميزشونده سيستم حركتى سيم برق دستگاه سیستم ضد چکه حرکت 360 درجه سیم کیفیت ساخت عالی رنگ ابی تیرهساخت فرانسه به روزرسانی قیمت: 95/02/02

  2,200,000 ﷼
 • 2,300,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-09

   FV 4880  اتو بخار دستی تفال قدرت 2400 وات کف سرامیک کاتالیزور با قابلیت تمیز کردن لباس كف سراميكى با قابليت سرخورندگى فوق العاده گنجايش مخزن آب:300 ميلىليتر بخار متغير:0 تا 40 گرم در دقيقه بخار انبوه: 130 گرم در دقيقه بخار عمودى/ اسپرى حرکت 360 درجه سیم سيستم ضد رسوب دوگانه سیستم ضد چکه مكانيزم خود تميزشونده سيستم حركتى سيم برق دستگاه رنگ ابی تیره ساخت...

  2,300,000 ﷼
 • 2,560,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-09

   FV 4890  اتو بخار دستی تفال قدرت 2400 وات کف سرامیک کاتالیزور با قابلیت تمیز کردن لباس كف سراميكى با قابليت سرخورندگى فوق العاده گنجايش مخزن آب:300 ميلىليتر بخار متغير:0 تا 40 گرم در دقيقه بخار انبوه: 130 گرم در دقيقه بخار عمودى/ اسپرى حرکت 360 درجه سیم سيستم ضد رسوب دوگانه سیستم ضد چکه مكانيزم خود تميزشونده سيستم حركتى سيم برق دستگاه رنگ زرشکی ساخت...

  2,560,000 ﷼
 • 1,700,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-11

   FV 3810  اتو بخار دستی تفال قدرت:2100 وات كف سراميكى با قابليت سرخورندگى فوق العاده گنجايش مخزن آب: 250 ميلىليتر بخار متغير: 0 تا 30 گرم در دقيقه بخار انبوه: 95 گرم در دقيقه کیفیت ساخت عالی رنگ: سبز ساخت فرانسه به روزرسانی قیمت: 95/02/02

  1,700,000 ﷼
 • 1,800,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-11

   FV 3830  اتو بخار دستی تفال قدرت:2200 وات كف سراميكى با قابليت سرخورندگى فوق العاده گنجايش مخزن آب:300 ميلىليتر بخار متغير:0 تا 35 گرم در دقيقه بخار انبوه:100 گرم در دقيقه بخار عمودى/ اسپرى سيستم ضد رسوب دوگانه مكانيزم خود تميزشونده کیفیت فوق العاده بالا سيستم Ultracord رنگ: ابی ساخت فرانسه به روزرسانی قیمت: 95/02/02

  1,800,000 ﷼
 • 1,830,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-11

   FV 3835  تفال قدرت:2200 وات كف سراميكى با قابليت سرخورندگى فوق العاده گنجايش مخزن آب: 250 ميلىليتر بخار متغير: 0 تا 30 گرم در دقيقه بخار انبوه: 105 گرم در دقيقه سيستم يكپارچه ضد رسوب رنگ: زرشکی کیفیت ساخت عالی ساخت فرانسه به روزرسانی قیمت: 95/02/02

  1,830,000 ﷼
 • 1,960,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-11

  FV 3836  اتو بخار دستی تفال قدرت:2300 وات كف سراميكى با قابليت سرخورندگى فوق العاده گنجايش مخزن آب: 250 ميلىليتر بخار متغير: 0 تا 30 گرم در دقيقه بخار انبوه: 110 گرم در دقيقه سيستم يكپارچه ضد رسوب رنگ: زرشکی کیفیت ساخت عالی ساخت فرانسه به روزرسانی قیمت: 95/02/02

  1,960,000 ﷼
 • 1,930,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-11

   FV 3840  اتو بخار دستی تفال قدرت:2300 وات كف سراميكى با قابليت سرخورندگى فوق العاده گنجايش مخزن آب:300 ميلىليتر بخار متغير:0 تا 30 گرم در دقيقه بخار انبوه:115 گرم در دقيقه بخار عمودى/ اسپرى سيستم ضد رسوب دوگانه مكانيزم خود تميزشونده کیفیت فوق العاده بالا رنگ: دودی ساخت فرانسه به روزرسانی قیمت: 95/02/02

  1,930,000 ﷼
 • 1,980,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-02-11

   FV 3845  اتو بخار دستی تفال قدرت:2300 وات كف سراميكى با قابليت سرخورندگى فوق العاده گنجايش مخزن آب:300 ميلىليتر بخار متغير:0 تا 30 گرم در دقيقه بخار انبوه:120 گرم در دقيقه بخار عمودى/ اسپرى سيستم ضد رسوب دوگانه مكانيزم خود تميزشونده کیفیت فوق العاده بالا رنگ: سفید ساخت فرانسه به روزرسانی قیمت: 95/02/02

  1,980,000 ﷼

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید : 0 محصول    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 ﷼ مالیات
0 ﷼ مجموع

ثبت سفارش و پرداخت