اجاق گاز مبله 63 محصول وجود دارد

در هر صفحه
 • 20,653,354 ﷼
  بروزرسانی : 1395-11-04

  HGG 24W225 M اجاق گاز بوش لعاب سفید / دارای 4 شعله: 2 شعله استاندارد، شعله کوچک و شعله پلوپز ساخت ترکیه به روز رسانی قیمت:95/09/25 حمل رایگان

  20,653,354 ﷼
 • 21,150,000 ﷼
  بروزرسانی : 1396-08-23

  BL-GC-112 ST اجاق گاز بیشل  تک فر محدب تمام استیل دیجیتال - پنج شعله، تمام ترموکوبل با فندک سرخود - صفحه کنترل و نمایشگر دیجیتال با قابلیت تنظیم شعله زماندار - دارای فر با سیستم گریل پایین و بالا و جوجه گردان و محفظه گرمخانه - دارای ولوم های فلزی با روکش ضد حرارت - درب جداشونده فر با سه جداره شیشه نشکن ایمن - فندک فر اتوماتیک و مجهز به کلید ایمنی - ابعاد...

  21,150,000 ﷼
 • 20,000,000 ﷼
  بروزرسانی : 1396-08-23

   BL-GC-112 WST-BST اجاق گاز بیشل  تک فر محدب سفید/ مشکی  رویه استیل دیجیتال - پنج شعله، تمام ترموکوبل با فندک سرخود - صفحه کنترل و نمایشگر دیجیتال با قابلیت تنظیم شعله زماندار - دارای فر با سیستم گریل پایین و بالا و جوجه گردان و محفظه گرمخانه - دارای ولوم های فلزی با روکش ضد حرارت - درب جداشونده فر با سه جداره شیشه نشکن ایمن - فندک فر اتوماتیک و مجهز به...

  20,000,000 ﷼
 • 20,800,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-11-10

  BL-GC-212ST اجاق گاز دو فر بیشل  تمام  استیل  - پنج شعله، تمام ترموکوبل با فندک سرخود - صفحه کنترل و نمایشگر دیجیتال با قابلیت تنظیم شعله زماندار - دارای فر با سیستم گریل پایین و بالا و جوجه گردان و محفظه گرمخانه - دارای سینی استیل با عمق زیاد - دارای ولوم های فلزی با روکش ضد حرارت - درب جداشونده فر با سه جداره شیشه نشکن ایمن - فندک فر اتوماتیک و مجهز به...

  20,800,000 ﷼
 • 19,800,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-11-10

   BL-GC-212 BST-BWT اجاق گاز دوفر بیشل  دو فر دیجیتال سفید و مشکی با رویه استیل - پنج شعله، تمام ترموکوبل با فندک سرخود - صفحه کنترل و نمایشگر دیجیتال با قابلیت تنظیم شعله زماندار - دارای فر با سیستم گریل پایین و بالا و جوجه گردان و محفظه گرمخانه - دارای ولوم های فلزی با روکش ضد حرارت - درب جداشونده فر با سه جداره شیشه نشکن ایمن - فندک فر اتوماتیک و مجهز...

  19,800,000 ﷼
 • 16,400,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-11-10

   BL-GC-113ST  اجاق گاز بیشل پنج شعله تک فر تمام استیل دیجیتال  تمام ترموکوبل با فندک سر خود صفحه کنترل و نمایشگر دیجیتال با قابلیت تنظیم شعله زماندار دارای فر با سیستم گریل پایین و بالا و جوجه گردان و محفظه گرمخانه دارای سینی استیل با عمق زیاد دارای ولوم های فلزی با روکش ضد حرارت درب جدا شونده فر با سه جداره شیشه Reflex  نشکن ایمن فندک فر اتوماتیک و مجهز...

  16,400,000 ﷼
 • 15,400,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-11-10

   BL-GC-113 BST-WST  اجاق گاز بیشل  تک فر رویه استیل دیجیتال لعاب در دو رنگ سفید و مشکی پنج شعله تمام ترموکوبل با فندک سر خود صفحه کنترل و نمایشگر دیجیتال با قابلیت تنظیم شعله زماندار  فر با سیستم گریل پایین و بالا و جوجه گردان و محفظه گرمخانه دارای ولوم های فلزی با روکش ضد حرارت درب جدا شونده فر با سه جداره شیشه Reflex  نشکن ایمن فندک فر اتوماتیک و...

  15,400,000 ﷼
 • 20,600,000 ﷼
  بروزرسانی : 1396-08-23

   BL-GC-114ST  اجاق گاز بیشل پنج شعله تک فر تمام استیل دیجیتال  فندک سرخود صفحه کنترل و نمایشگر دیجیتال با قابلیت تنظیم شعله زماندار دارای فر با سیستم گریل پایین و بالا جوجه گردان و محفظه گرمخانه دارای سینی استیل با عمق زیاد دارای ولوم های فلزی با روکش ضد حرارت درب جدا شونده فر با شیشه سه جداره رفلکس نشکن ایمن فندک فر اتوماتیک و مجهز به کلید ایمنی دارای...

  20,600,000 ﷼
 • 19,600,000 ﷼
  بروزرسانی : 1396-08-23

   BL-GC-114WST  اجاق گاز بیشل پنج شعله تک فر لعاب رویه استیل دیجیتال  فندک سرخود صفحه کنترل و نمایشگر دیجیتال با قابلیت تنظیم شعله زماندار دارای فر با سیستم گریل پایین و بالا جوجه گردان و محفظه گرمخانه دارای سینی استیل با عمق زیاد دارای ولوم های فلزی با روکش ضد حرارت درب جدا شونده فر با شیشه سه جداره رفلکس نشکن ایمن فندک فر اتوماتیک و مجهز به کلید ایمنی...

  19,600,000 ﷼
 • 20,600,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-11-10

  BL-GC-111ST اجاق گاز بیشل تک فر تمام استیل  پنج شعله تمام ترموکوبل با فندک سر خود صفحه کنترل و نمایشگر دیجیتال با قابلیت تنظیم شعله زماندار دارای فر با سیستم گریل پایین و بالا و جوجه گردان و محفظه گرمخانه دارای سینی استیل با عمق زیاد دارای ولوم های فلزی با روکش ضد حرارت درب جدا شونده فر با سه جداره شیشه Reflex  نشکن ایمن فندک فر اتوماتیک و مجهز به کلید...

  20,600,000 ﷼
 • 19,600,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-11-10

   BL-GC-111 BST-WST  اجاق گاز بیشل  تک فر  دیجیتال لعاب رویه  استیل  در دو رنگ سفید و مشکی پنج شعله تمام ترموکوبل با فندک سر خود صفحه کنترل و نمایشگر دیجیتال با قابلیت تنظیم شعله زماندار دارای فر با سیستم گریل پایین و بالا و جوجه گردان و محفظه گرمخانه دارای ولوم های فلزی با روکش ضد حرارت درب جدا شونده فر با سه جداره شیشه Reflex  نشکن ایمن فندک فر اتوماتیک...

  19,600,000 ﷼
 • 20,500,000 ﷼
  بروزرسانی : 1396-08-23

   BL-GC-114ST  اجاق گاز بیشل پنج شعله تک فر تمام استیل دیجیتال  تمام ترموکوبل با فندک سرخود همراه با شیر آلات و سر شعله ساباف ایتالیا و سپری چدنی صفحه کنترل و نمایشگر دیجیتال دارای شعله زماندار دارای فر با سیستم گریل پایین و بالا جوجه گردان و محفظه گرمخانه دارای سینی استیل با عمق زیاد دارای ولوم های فلزی با روکش ضد حرارت درب جدا شونده فر با شیشه سه جداره...

  20,500,000 ﷼
 • 19,500,000 ﷼
  بروزرسانی : 1396-08-23

   BL-GC-115WST/WSTM  اجاق گاز بیشل پنج شعله تک فر لعاب رویه استیل دیجیتال سفید / مشکی  تمام ترموکوبل با فندک سرخود همراه با شیر آلات و سر شعله ساباف ایتالیا و سپری چدنی صفحه کنترل و نمایشگر دیجیتال دارای شعله زماندار دارای فر با سیستم گریل پایین و بالا جوجه گردان و محفظه گرمخانه دارای سینی استیل با عمق زیاد دارای ولوم های فلزی با روکش ضد حرارت درب جدا...

  19,500,000 ﷼
 • 41,000,000 ﷼
  بروزرسانی : 1395-11-10

  BL-GC-311GW/GB  اجاق گاز لعاب  7 شعله چهار فر بیشل رنگ بدنه سفید / مشکی هفت شعله ، تمام ترموکوبل با فندک سرخود همراه با شیر آلات و سر شعله ساباف ایتالیا و سپری چدنی صفحه کنترل و نمایشگر دیجیتال دارای شعله زماندار دارای دو فر برقی و دو فر گازی با سیستم گریل پایین و بالا جوجه گردان و محفظه گرمخانه دارای سینی استیل با عمق زیاد دارای ولوم های فلزی با روکش ضد...

  41,000,000 ﷼
 • 16,088,400 ﷼ 17,876,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1396-08-22

  2 سال گارانتی شرکت انتخاب سرویس شماره خدمات : 021/82102 شماره خدمات : 031/38101 حمل رایگان

  16,088,400 ﷼ 17,876,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 16,677,000 ﷼ 18,530,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1396-08-22

  2 سال گارانتی شرکت انتخاب سرویس شماره خدمات : 021/82102 شماره خدمات : 031/38101 حمل رایگان

  16,677,000 ﷼ 18,530,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 15,597,900 ﷼ 17,331,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1396-08-22

  2 سال گارانتی شرکت انتخاب سرویس شماره خدمات : 021/82102 شماره خدمات : 031/38101 حمل رایگان

  15,597,900 ﷼ 17,331,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 14,126,400 ﷼ 15,696,000 ﷼ -10%
  بروزرسانی : 1396-08-22

  2 سال گارانتی شرکت انتخاب سرویس شماره خدمات : 021/82102 شماره خدمات : 031/38101 حمل رایگان    

  14,126,400 ﷼ 15,696,000 ﷼ -10%
  قیمت کاهش یافت !
 • 14,683,000 ﷼ 17,556,000 ﷼
  بروزرسانی : 1396-09-18

  2 سال گارانتی شرکت انتخاب سرویس شماره خدمات : 021/82102 شماره خدمات : 031/38101 حمل رایگان  

  14,683,000 ﷼ 17,556,000 ﷼
  قیمت کاهش یافت !
 • 13,675,000 ﷼ 16,352,000 ﷼
  بروزرسانی : 1396-09-18

  2 سال گارانتی شرکت انتخاب سرویس شماره خدمات : 021/82102 شماره خدمات : 031/38101 حمل رایگان

  13,675,000 ﷼ 16,352,000 ﷼
  قیمت کاهش یافت !

نماد اعتماد الکترونیکی

سبد خرید : 0 محصول    

سبد خرید من

هیچ محصولی وجود ندارد

ارسال رایگان! ارسال
0 ﷼ مالیات
0 ﷼ مجموع

ثبت سفارش و پرداخت